Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Dobrochna Rawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dobrochna Rawicka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Michała Andriollego 70 w Otwocku (05-400), NIP 5322084206, REGON 383864212.

  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a nadto realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz w celach marketingowych i ewentualnego dochodzenia roszczeń– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od daty ich uzyskania, co wiąże się z okresem przedawnienia roszczeń podnoszonych przez i wobec Administratora, a nadto ciążące na nim obowiązki sprawozdawcze i podatkowe.

  4. Właściciele danych osobowych mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem.

  5. Właściciele danych osobowych mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji umowy w przypadku zawarcia jej między właścicielem danych a Administratorem. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.